សេវាកម្មSERVICE

ចូលសញ្ជាតិ(ដាក់ពាក្យស្នើសុំចូលសញ្ជាតិជប៉ុន)

គ្រោងការណ៍សេវាកម្ម

ចូលសញ្ជាតិ(ដាក់ពាក្យស្នើសុំចូលសញ្ជាតិជប៉ុន)

ការស្នើសុំសិទ្ធិចូលសញ្ជាតិគឺអាស្រ័យទៅលើបំណងប្រាថ្នារបស់បុគ្គលម្នាក់ៗដែលចង់ក្លាយខ្លួនជាពលរដ្ឋស្របច្បាប់ ព្រមទាំងទទួលបានសញ្ជាតិនៃប្រទេសជាក់លាក់ណាមួយ។ ប្រសិនបើជនបរទេសណាម្នាក់មានបំណងចង់ទទួលបានសញ្ជាតិជប៉ុន ហើយដើម្បីក្លាយខ្លួនជាពលរដ្ឋជប៉ុនស្របច្បាប់ម្នាក់នោះ បុគ្គលរូបនោះត្រូវតែរៀបចំបែបបទដាក់ពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិចូលសញ្ជាតិជប៉ុន។

ការដាក់ពាក្យសុំស្នើសិទ្ធិចូលសញ្ជាតិជប៉ុនដោយសាមីខ្លួនផ្ទាល់គឺមានភាពលំបាកខ្លាំងណាស់។ ការដាក់ពាក្យស្នើសុំចូលសិទ្ធិសញ្ជាតិជប៉ុនគឺតម្រូវអោយមានឯកសារភ្ជាប់ជាច្រើន លើសពីនេះទៅទៀតរាល់ឯកសារដែលចាំបាច់សម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ៗគឺលក្ខណៈខុសគ្នាទាំងស្រុង។

មានបញ្ហាមួយចំនួនដែលកើតឡើងជារឿយៗក្នុងពេលដាក់ពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិចូលសញ្ជាតិជប៉ុន ឧទាហរណ៍លោកអ្នកត្រូវចំណាយពេលដ៏យូរក្នុងការរៀបចំបែបបទនៃនីតិវិធី ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតឯកសារចាំបាច់មួយចំនួនត្រូវបានផុតសុពលភាពបើទោះបីជាលោកអ្នកឆ្លៀតពេលប្រមូលឯកសារទាំងនោះក្នុងកំឡុងពេលមួយដ៏មមាញឹកយ៉ាងណាក៏ដោយ។ ដូច្នេះហើយទើបបណ្ដាលអោយបុគ្គលមួយចំនួនសម្រេចចិត្តបោះបង់ចោលការដាក់ពាក្យសុំស្នើសិទ្ធិចូលសញ្ជាតិជប៉ុនពាក់កណ្ដាលទី ដោយសារតែបែបបទនៃនីតិវិធីមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំង។

ម្យ៉ាងវិញទៀតទោះបីជាការិយាល័យកិច្ចការច្បាប់ (the Legal Affairs Bureau) បានទទួលយកពាក្យស្នើសុំក៏ដោយ គឺមិនមែនមានន័យថាយើងអស់ក្ដីបារម្ភនោះឡើយ។ នៅថ្ងៃបន្ទាប់ប្រាកដជានឹងមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលអាចនឹងកើតឡើង ឧទាហរណ៍ដូចជាការិយាល័យកិច្ចការច្បាប់ (the Legal Affairs Bureau) អាចនឹងទំនាក់ទំនងមកកាន់លោកអ្នកដោយទាមទារឱ្យលោកអ្នកដាក់ឯកសារបន្ថែម។ សូម្បីតែបន្ទាប់ពីពេលដែលលោកអ្នកទទួលបានការផ្ដល់សិទ្ធិចូលសញ្ជាតិជប៉ុនក៏ដោយ ក៏មាននីតិវិធីចាំបាច់ផ្សេងៗទៀតជាច្រើនដែលតម្រូវអោយលោកអ្នកបំពេញផងដែរ។

លោកអ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរសញ្ជាតិតែម្ដងគត់នៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់លោកអ្នក។ ដូច្នេះដើម្បីបំពេញបំណងលោកអ្នកដែលចង់បាន “លទ្ធផលវិជ្ជមាន” គួរជាទីគាប់ចិត្ត ការិយាល័យនាងខ្ញុំគឺមានអ្នកជំនាញដែលមានចំណេះវិជ្ជាពេញលេញនិងសមត្ថភាពខ្ពស់ដែលអាចបម្រើការងារជូនលោកអ្នកប្រកបដោយភាពទំនួលខុសត្រូវនិងហ្មត់ចត់ច្បាស់លាស់ ដូច្នេះសូមលោកអ្នកទំនាក់ទំនងមកកាន់ការិយាល័យនាងខ្ញុំដោយសេរី។

តម្លៃសេវាកម្ម

【追加プラン】
សម្រាប់បន្ថែមសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ទៀតដែលរស់នៅជាមួយលោកអ្នកផ្ទាល់
សម្រាប់បន្ថែមទៅលើម្ចាស់គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនម្នាក់ទៀត25,000
25,000
គម្រោងបែបបទនៃនីតិវិធីតម្លៃ (យ៉េន+ពន្ធ)
គម្រោងទូទៅ

សូមលោកអ្នកប្រមូលឯកសារដែលចាំបាច់ រួចផ្ញើមកកាន់ការិយាល័យនាងខ្ញុំ។ នាងខ្ញុំនឹងរៀបចំឯកសារជូនលោកអ្នកនៅការិយាល័យនាងខ្ញុំដោយផ្ទាល់។

បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន【អ្នកដែលទទួលប្រាក់បៀរវត្សរ៍】125,000
អ្នកគ្រប់គ្រងឬមន្រ្តីក្រុមហ៊ុន (សាជីវកម្មមួយ) ម្ចាស់ធុរកិច្ចឯកកម្មសិទ្ធិ【អ្នកដែលទទួលប្រាក់ចំណូលពីវិស័យជំនួញ】145,000
【ផែនការបន្ថែម】
សម្រាប់បន្ថែមសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ទៀតដែលរស់នៅជាមួយលោកអ្នកផ្ទាល់
សម្រាប់បន្ថែមទៅលើម្ចាស់គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនម្នាក់ទៀត
35,000
35,000
គម្រោងជួយគាំទ្រពេញលេញ

សម្រាប់លោកអ្នកដែលមានបំណងចង់ចំណាយពេលវេលាតិចតួចបំផុត។ នាងខ្ញុំនឹងប្រមូលសំណុំឯកសារណាដែលចាំបាច់ជំនួសលោកអ្នក។

បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន【អ្នកដែលទទួលប្រាក់បៀរវត្សរ៍】165,000
អ្នកគ្រប់គ្រងឬមន្រ្តីក្រុមហ៊ុន (សាជីវកម្មមួយ) ម្ចាស់ធុរកិច្ចឯកកម្មសិទ្ធិ【អ្នកដែលទទួលប្រាក់ចំណូលពីវិស័យជំនួញ】215,000
【追加プラン】
សម្រាប់បន្ថែមសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ទៀតដែលរស់នៅជាមួយលោកអ្នកផ្ទាល់
សម្រាប់បន្ថែមទៅលើម្ចាស់គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនម្នាក់ទៀត
45,000
55,000
គម្រោងតម្លៃសមរម្យ

សម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលមានបំណងចង់ចំនាយប្រាក់តែបនិ្តចបន្តួច។ ※សូមលោកអ្នកបង់ប្រាក់អោយបានគ្រប់ចំនួនទាំងអស់នៅពេលដែលស្នើសុំសេវាកម្មជាផ្លូវការ។

បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន【អ្នកដែលទទួលប្រាក់បៀរវត្សរ៍】65,000
អ្នកគ្រប់គ្រងឬមន្រ្តីក្រុមហ៊ុន (សាជីវកម្មមួយ) ម្ចាស់ធុរកិច្ចឯកកម្មសិទ្ធិ【អ្នកដែលទទួលប្រាក់ចំណូលពីវិស័យជំនួញ】75,000

※ចំពោះលោកអ្នកដែលមានបំណងចង់អោយនាងខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការនៅការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានទីតាំងឆ្ងាយពីក្រុងអូសាកាជំនួសរូបលោកអ្នកផ្ទាល់នោះ នាងខ្ញុំនឹងគណនាដោយបូកបន្ថែមចំនួន 10,000 យ៉េនរួមទាំងពន្ធទៅលើចំនួនទឹកប្រាក់ដូចដែលមានចែងខាងលើនេះ។

ការគណនាបន្ថែមទៅលើកម្រិតដែលពិបាក
ក្នុងករណីដូចដែលមានចែងខាងក្រោមនេះ នាងខ្ញុំនឹងគណនាដោយបូកបន្ថែមនឹងតម្លៃសេវាកម្មដែលមានរៀបរាប់ខាងលើដោយយោងទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ។
ឧទាហរណ៍មួយចំនួនដែលនាងខ្ញុំនឹងគណនាដោយបូកបន្ថែមតម្លៃ(យ៉េន+ពន្ធ)
ក្នុងករណីដែលលោកអ្នកមានសមាជិកគ្រួសារផ្សេងទៀតនៅក្នុងបន្ទុកចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាក្រៅពីសមាជិកគ្រួសារដែលរស់នៅជាមួយគ្នានាពេលបច្ចុប្បន្ន

(ឧទាហរណ៍ ៖ នៅប្រទេសកំណើតរបស់លោកអ្នកមានឪពុកម្ដាយបងប្អូនបង្កើតដែលឋិតនៅក្នុងបន្ទុកចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សារបស់លោកអ្នក)

10,000~
ក្នុងករណីដែលលោកអ្នកមិនបានចុះបញ្ជីបង់ប្រាក់សោធននិវត្តន៏ឬក៏មិនបានបង់ប្រាក់សោធននិវត្តន៏តាមកាលកំណត់ (ក្នុងឆ្នាំកន្លងមក)10,000~
ក្នុងករណីដែលលោកអ្នកបានល្មើសនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ច្រើនលើកច្រើនសារ10,000~
ក្នុងករណីដែលលោកអ្នកត្រូវបានបង្ខំនិរទេសឱ្យចាកចេញពីប្រទេសជប៉ុនដោយកំហុសឆ្គងណាមួយពីអតីតកាល50,000~
ក្នុងករណីដែលសាមីខ្លួនបានដាក់ពាក្យស្នើសុំដោយផ្ទាល់ឬអ្នកផ្សេងបានដាក់ពាក្យស្នើសុំ ក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបដិសេធបដិសេធដោយប្រការណាមួយ រួចហើយគាត់មានបំណងចង់ដាក់ពាក្យស្នើសុំឡើងវិញ (កែខៃស្ថានភាពអោយបានប្រសើរឡើងវិញ)20,000~
ផ្សេងៗ
  ※នាងខ្ញុំនឹងប៉ាន់ស្មានអំពីតម្លៃសេវាកម្មដោយយោងទៅ លើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់បុគ្គលនិមួយៗ។
ជម្រើសបន្ថែម
បកប្រែឯកសារពីប្រទេសកំណើតរបស់លោកអ្នកមកជាភាសាជប៉ុន

ភាសាកូរ៉េ
ភាសាផ្សេងៗ

ក្រដាស់ទំហំA4ក្នុង1សន្លឹកចំនួន
1,000
2,000
រៀបចំឯកសារដែលរៀបរាប់អំពីហេតុផល (Draft text of motivational documents)20,000~
ទៅពិភាក្សាជាមួយលោកអ្នកដែលមានទីលំនៅនៅតំបន់ឆ្ងាយ

(ធ្វើដំណើរពីក្រុងអូសាកាទៅកាន់តំបន់ដែលលោកអ្នករស់នៅដែលត្រូវចំណាយពេលលើសពី1ម៉ោង)

1ដង:10,000
ធ្វើដំណើរទៅដាក់ពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិចូលសញ្ជាតិនៅការិយាល័យកិច្ចការច្បាប់ (the Legal Affairs Bureau) ជាមួយលោកអ្នកជម្រើសបន្ថែម: 15,000
មិនត្រូវការ:-15,000
ប្រមូលឯកសារដែលត្រូវការចាំបាច់ជំនួសលោកអ្នក

ជនជាតិកូរ៉េ
ជាតិសាសន៍ផ្សេងៗ

 
45,000~
30,000~
ពិភាក្សាអំពីបែបបទនៃនីតិវិធីសម្រាប់បញ្ជាក់ការបាត់បង់សញ្ជាតិដើមក្រោយពេលដែលលោកអ្នកទទួលបានសិទ្ធិចូលសញ្ជាតិជប៉ុន។20,000~
របៀបនិងពេលកំណត់ដែលត្រូវបង់ប្រាក់
របៀបបង់ប្រាក់
ផ្ទេរតាមធនាគារឬអាចបង់សាច់ប្រាក់សុទ្ធ
(ចំពោះតម្លៃសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ លោកអ្នកជាអ្នកចំណាយដោយរូបលោកអ្នកផ្ទាល់។ )
ពេលកំណត់បង់ប្រាក់
បង់ប្រាក់ជា2ដំណាក់ (ពេលចាប់ផ្ដើមការងារនិងពេលដែលឯកសារត្រូវបានរៀបចំរួចរាល់)

មាតិកាសេវាកម្ម

 មាតិកាសេវាកម្មគម្រោងទូទៅគម្រោងជួយគាំទ្រពេញលេញគម្រោងតម្លៃសមរម្យ
1ពិគ្រោះយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃស្ដីអំពីនីតិវិធីនៃការដាក់ពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិទ្ធចូលសញ្ជាតិ×
2រៀបចំបញ្ជីឯកសារដែលត្រូវការចាំបាច់
3ប្រមូលសំណុំឯកសារដែលត្រូវការចាំបាច់ជំនួសសាមីខ្លួន (ពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថាប័នរដ្ឋនៃប្រទេសជប៉ុន)××
4រៀបចំឯកសារសម្រាប់ការដាក់ពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិចូលសញ្ជាតិ×
5រៀបចំឯកសារដែលរៀបរាប់អំពីហេតុផល (Draft text of motivational documents)×
6ត្រួតពិនិត្យសំណុំឯកសារសម្រាប់ការដាក់ពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិចូលសញ្ជាតិ
7ធ្វើដំណើរទៅដាក់ពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិចូលសញ្ជាតិនៅការិយាល័យកិច្ចការច្បាប់ (the Legal Affairs Bureau) ជាមួយលោកអ្នក××
8ឆ្លើយតបទៅនឹងកម្រងសំណួរក៏ដូចជាការស្នើសុំឯកសារបន្ថែមពីការិយាល័យកិច្ចការច្បាប់ (the Legal Affairs Bureau)×
ប៉ុន្តែប្រសិនបើពាក្យស្នើសុំរបស់លោកអ្នកត្រូវបានស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធបដិសេធដោយប្រការណាមួយ…

ការិយាល័យនាងខ្ញុំនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងអោយអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីអោយដំណើរប្រព្រឹត្តិទៅនៃការដាក់ពាក្យស្នើសុំរបស់លោកអ្នកទទួលបាន “លទ្ធផលវិជ្ជមាន” គួរជាទីគាប់ចិត្ត។ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ជាបុគ្គលតែមួយរូបគត់ដែលមានសិទ្ធិវិនិច័្ឆយសម្រេចថាអនុញ្ញាតឬក៏មិនអនុញ្ញាតចំពោះការដាក់ពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិចូលសញ្ជាតិជប៉ុន អាស្រ័យហេតុនេះហើយសូមលោកអ្នកជ្រាបជាព័ត៌មានថាគឺមិនមានការិយាល័យសារការីណាមួយដែលអាចសន្យាថា“លោកអ្នកនឹងទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមាន100%” នោះឡើយ។

ជាអកុសលប្រសិនបើក្នុងករណីដែលពាក្យស្នើសុំរបស់លោកអ្នកត្រូវបានស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបដិសេធដោយប្រការណាមួយ ការិយាល័យរបស់នាងខ្ញុំនឹងត្រួតពិនិត្យស្រាវជ្រាវរកមូលហេតុដែលគេបដិសេធនោះ ហើយព្រមធ្វើការឆ្លើយតបតាមវិធីសាស្រ្តដែលលោកអ្នកចង់បានដូចដែលមានចែងខាងក្រោមនេះ ៖

 1. ប្រសិនបើអាចវិនិច្ឆ័យមើលឃើញថាអាចកែខៃស្ថានភាពអោយមានលក្ខណៈប្រសើរឡើងវិញបាននោះ នាងខ្ញុំនឹងជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងការដាក់ពាក្យស្នើសុំម្ដងទៀតជូនលោកអ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ។
 2. ចំពោះតម្លៃសាវាកម្មដែលលោកអ្នកបានទូទាត់ប្រគល់ជូនមកការិយាល័យនាងខ្ញុំរួចហើយនោះ នាងខ្ញុំនឹងបង្វិលទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់បន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំបានគណនារាល់ការចំណាយសម្រាប់រៀបចំសំណុំឯកសារនានាព្រមទាំងការចំណាយជាក់ស្តែងសម្រាប់នីតិវិធីនានាដើម្បីប្រគល់ជូនលោកអ្នកវិញ។
※ក៏ប៉ុន្តែនាងខ្ញុំមិនអាចប្រគល់ប្រាក់ជូនលោកអ្នកវិញបានទេ បើក្នុងករណីដែលការដាក់ពាក្យស្នើសុំត្រូវបានស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបដិសេធដោយសារតែកំហុសនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់។
 • (ឧទាហរណ៍)
 • ករណីដែលលោកអ្នកព្យាយាមលាក់បាំងចំនុចណាមួយមិនល្អដែលប្រាស់ចាកពីការពិត។
 • ករណីដែលលោកអ្នកដាក់ពាក្យសុំដោយប្រាប់ពីស្ថានភាពឬក៏ព័ត៌មានភូកកុហកក្លែងបន្លំការពិត។
 • ក្នុងករណីដែលលោកអ្នកបានដាក់ឯកសារក្លែងបន្លំមកអោយការិយាល័យរបស់នាងខ្ញុំ។
 • ប្រសិនបើលោកអ្នកបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋណាមួយបន្ទាប់ពីពេលដែលនាងខ្ញុំទទួលបានការស្នើសុំជាផ្លូវការពីលោកអ្នករួច ឬក្នុងកំឡុងពេលដែលនាងខ្ញុំបានរៀបចំបែបបទដាក់ពាក្យស្នើសុំដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ។
 • ក្នុងករណីដែលលោកអ្នកមិនបានបង់ប្រាក់សោធននិវត្តន៏ (ក្នុងឆ្នាំកន្លងមក) ឬក៏មិនបានបង់ពន្ធអោយបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់។
 • នៅពេលលោកអ្នកមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំនួរដែលចាំបាច់សំរាប់ការដាក់ពាក្យស្នើសុំឬក្នុងករណីដែលលោកអ្នកមិនសហការក្នុងការប្រគល់និងជួយប្រមូលសំណុំឯកសារដែលត្រូវការចាំបាច់សម្រាប់នីតិវិធី។
 • នៅពេលខាងការិយាល័យកិច្ចការច្បាប់ (the Legal Affairs Bureau) ទាមទារឯកសារបន្ថែម ក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកបែរជាមិនអាចចូលរួមសហការជាមួយសំណើនោះបាន។
 • នៅពេលកំពុងដាក់ពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិចូលសញ្ជាតិ លោកអ្នកបាត់បង់ការងារឬផ្លាស់ប្ដូរការងារដែលជាមូលហេតុបណ្ដាលអោយប្រាក់ចំណូលរបស់លោកអ្នកថយចុះយ៉ាងខ្លាំងគួរអោយកត់សម្គាល់។
 • ប្រសិនបើក្នុងកំឡុងពេលដែលលោកអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំបន្តសុពលភាពល័ក្ខខ័ណ្ឌស្នាក់នៅដោយរូបលោកអ្នកផ្ទាល់ ជាអកុសលពាក្យស្នើសុំនោះត្រូវបានស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធបដិសេធដោយប្រការណាមួយ (លើកលែងតែក្នុងករណីដែលការិយាល័យរបស់នាងខ្ញុំជាអ្នកបំពេញបែបបទដាក់ពាក្យស្នើសុំជូនលោកអ្នក)
 • ក្នុងករណីដែលលោកអ្នកដកពាក្យស្នើសុំដោយសំអាងទៅលើការសម្រេចចិត្តជាអត្តនោម័តិ។
កំណត់សំគាល់ដទៃទៀត
 • ទាក់ទងទៅនឹងតម្លៃសេវាកម្មនៃការបំពេញបែបបទ ចំពោះតម្លៃជើងសារសម្រាប់ការប្រមូលសំណុំឯកសារសំខាន់ៗផ្សេងៗ សោហ៊ុយចំណាយក្នុងការធ្វើដំណើរ ថ្លៃប្រៃសនីយ៍ និងថ្លៃសេវាបកប្រែជាដើមគឺមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលឡើយ ដូច្នេះនាងខ្ញុំនឹងគណនាព្រមទាំងទូទាត់ពីលោកអ្នកនៅពេលក្រោយ។
 • ចំពោះលោកអ្នកដែលជ្រើសរើសយកគម្រោងជួយគាំទ្រពេញលេញ ក៏មានឯកសារមួយចំនួនដែលទាមទារអោយលោកអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំដោយសាមីខ្លួនផ្ទាល់ផងដែរ។ ដូច្នេះសូមលោកអ្នកមេត្តាជ្រាបអំពីបញ្ហានេះ និងសូមចូលរួមផ្ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដល់នាងខ្ញុំ។
 • បន្ទាប់ពីការិយាល័យកិច្ចការច្បាប់ (the Legal Affairs Bureau) ទទួលយកពាក្យសុំរួចរាល់មក បុគ្គលិកនៅទីនោះនឹងមិនធ្វើការទំនាក់ទំនងមកតាមរយៈការិយាល័យរបស់នាងខ្ញុំទេ គេនឹងទំនាក់ទំនងមកលោកអ្នកដោយផ្ទាល់។ ក្នុងករណីដែលការិយាល័យកិច្ចការច្បាប់ (the Legal Affairs Bureau) តម្រូវអោយលោកអ្នកដាក់ជូនឯកសារបន្ថែមនោះ សូមទំនាក់ទំនងមកការិយាល័យនាងខ្ញុំអោយបានរួសរាន់។ នាងខ្ញុំនឹងជួយសម្រួលដល់ការបំពេញបែបបទចំពោះឯកសារដែលខាងការិយាល័យកិច្ចការច្បាប់ (the Legal Affairs Bureau) ទាមទារបន្ថែម (គម្រោងតំលៃសមរម្យមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលឡើយ)។
 • តម្លៃសេវាកម្មខាងលើនេះគឺគ្រាន់តែជាតម្លៃត្រួសៗដែលសមាមាត្រនឹងចំនួនប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់លោកអ្នកតែប៉ុណ្ណោះ។ ទាក់ទិនទៅនឹងតម្លៃសេវាកម្មពិតប្រាកដនោះ នាងខ្ញុំនឹងគណនាក៏ដូចជាជម្រាបជូនអំពីការចំណាយសរុបដោយយោងទៅលើព័ត៌មានដែលសមស្របនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់លោកអ្នក។
無料メール相談はこちら
 • ចំពោះការពិភាក្សារយៈពេល 60 នាទីលើកដំបូងគឺមិនត្រូ
 • សំរាប់អតិថិជនដែលជាបុគ្គលម្នាក់ៗ
 • សំរាប់អតិថិជនដែលជាម្ចាស់សហគ្រាស・អ្នកធុរកិច្ច
សេវាកម្ម
岡田枝里行政書士事務所